Рефераты

Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

| |

| |

| |

| |

|Завдання для курсового проекту студента гр. М4/1 Думенко К.М. |

| |

| |

| |

| |Тип, вид і марка |Кількість|Плановий |Відношення |Категорія | |

| |машин |в складі |річний |седнього |шляхових | |

| | |МТП |наробіток |віку |умов | |

| | | |машин |машин до | | |

| | | | |норми | | |

| | 1| | | |5 | |

| | |2 |3 |4 | | |

| |1. Трактори: | |у.е.га |0,8 | | |

| | | | | | | |

| |1.1. К700\701 |1 |3000 | | | |

| |1.2. Т 150 |10 |2000 | | | |

| |1.3. ДТ 75 |12 |1300 | | | |

| |1.4. Т 70 |3 |700 | | | |

| |1.5. МТЗ 80\82 |16 |900 | | | |

| |1.6. ЮМЗ 6М |17 |1200 | | | |

| |1.7. Т 25 |3 |300 | | | |

| |2. Комбайни: | |фіз.га |0,7 | | |

| | | | | | | |

| |2.1.Зернозбиральн|14 |170 | | | |

| |і | | | | | |

| |2.2.Бузяково- |4 |90 | | | |

| |кукурудзо- | | | | | |

| |збиральні |5 |130 | | | |

| |2.3.Кормозбиральн| |тис.км |0,7 |2 | |

| |і | | | | | |

| |3. Автомобілі: |16 |28 | | | |

| | |10 |33 | | | |

| |3.1. ГАЗ 53|3 |45 | | | |

| | | | | | | |

| |3.2. ЗІЛ | |- |0,7 | | |

| |130 | | | | | |

| |3.3. КАМАЗ |18 |-- | | | |

| |4. С/г машини: |13 |-- | | | |

| | |18 |-- | | | |

| |Плуги |18 |-- | | | |

| |4.2. Лущильники |9 |-- | | | |

| |4.3. Сівалки |7 |-- | | | |

| |4.4. | | | | | |

| |Культиватори | | | | | |

| |4.5. | | | | | |

| |Обприскувачі | | | | | |

| |4.6. Косарки | | | | | |

| | | |

| | |Думенко | | | |Лист|

| | |Сафронов| | | | |

|Из|Лист|№ докум.|Подпис| | | |

|м | | |ь |Дата| | |

| |

|1.Організація обслуговування і ремонту МТП господарства. |

| |

|Визначення споживання МТП в ТО і ремонтах. |

| |

|Середньорічна кількість ремонтів і ТО машин визначається за плановою річною |

|наробіткою з обліком середнього віку машин і зональних особливостей умов |

|експлуатації. Для автомобілів враховується категорія шляхових умов. |

| |

|– Кількість капітальних ремонтів (КР) машин і-ої марки розраховується за |

|формулою: |

| |

|Nм(і) · Нр(і) ·? |

|Nкр(і) = ·Y·W ; |

|(1.1.) |

|Нкр(і) |

| |

|– Кількість поточних ремонтів (ПР) машин і-ої марки визначається за формулою: |

| |

| |

|Nм(і) · Нр(і) ·? |

|Nпр.(і) = ·Y·W – Nкр.(і) ; |

|(1.2.) |

|Нпр(і) |

| |

| |

|– Кількість номерних ТО машини і-ої марки визначається за формулою: |

| |

| |

|Nм(і) · Нр(і) ·? |

|Nто-3(і) = ·Y·W – Nкр.(і) – Nпр.(і); |

|(1.3.) |

|Нто-3(і) |

| |

| |

|Nм(і) · Нр(і) ·? |

|Nто-2(і) = ·Y·W – Nкр.(і) – |

|Нто-2(і) |

|– Nпр.(і) – Nто-3(і); (1.4.) |

| |

| |

|Nм(і) · Нр(і) ·? |

|Nто-1(і) = ·Y·W – Nкр.(і) – |

|Нто-1(і) |

|– Nпр.(і) – Nто-3(і) – Nто-2(і); (1.5.) |

| | |Думенко | | | |Лист|

| | |Сафронов| | | | |

|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |

|м | | |ь | | | |

| |

| |

|де, Nм(і) – кількість машин і-ої марки в складі МТП; |

|Нр(і) – планова річна наробітка машин і-ої марки; |

|Нкр(і),Нпр(і),Нто(і) ) – відповідно нормативна наробітка машини цього |

| |

|виду (марки) до КР, ПР і між номерними ТО; |

|Y – поправочний коефіцієнт, враховуючий вік машини в експлуатації; |

|W – поправочний коефіцієнт, враховуючий зональні особливості умов |

|експлуатації; |

|? – поправочний коефіцієнт, враховуючий переведення одиниць планової річної |

|наробітки тракторів з у.е.га. в кілограми витраченого палива (для комбайнів |

|переведення з мото-год. в фіз-га, а для автомобілів річна планова наробітка не |

|потребує переводу, враховується лише категорія шляхових умов). |

|Розрахуноккапітальних ремонтів: |

| |

|?(К-700) = 0,41 · 31,7 · 0,825 =10,72, |

| |

|1· 3000 · 10,72 |

|Nкр.(К-700) = · 0,9 · 1 = 0,1791 ( 0, |

|161,4 · 1000 |

| |

|a(СК-5) = 1, |

| |

|14 ·170 · 1,2 |

|Nкр.(СК-5) = = 2,115 ( 2, |

|1350 ·1 |

| |

|16 · 28 · 1 |

|Nкр.(ГАЗ-53) = = 1,629 ( 1; |

|· 1,1 |

|Розрахунок поточних ремонтів: |

| |

|1· 3000 · 10,72 |

|Nпр.(К-700) = · 0,9 · 1 – 0 = 0,53 ( 0, |

|53,8 · 1000 |

| |

|Поточні ремонти для комбайнів плануються без розрахунку і приймаються рівні їх |

|кількості в господарстві. |

| |

|Nпр.(СК-5) = 14, |

| |

|16 · 28 · 1 |

|Nпр.(ГАЗ-53) = – 1 = 3,906 ( 3; |

|83 · 1,1 |

| | |Думенко | | | |Лист|

| | |Сафронов| | | | |

|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |

|м | | |ь | | | |

| |

| |

|Розрахунок номерних ТО : |

|3000 · 0,9 · 10,72 |

|Nто-3(К-700) = – 0 – 0 = 1,09 ( 1; |

| |

|26,4 · 1000 |

|Розрахунок ТО-3 здійснюється тільки для тракторів. |

| |

|3000 · 0,9 · 10,72 |

|Nто-2(К-700) = – 0 – 0 – 1 = 3,32 (|

|3, |

|6,7 · 1000 |

| |

|18 · 170 ·1,2 |

|Nто-2(СК-5) = – 2 – 14 = 7,8 ( 8, |

|· 1 |

| |

|16 · 28 ·1 |

|Nто-2(ГАЗ-53) = – 1 – 4 = 35,72 ( |

|36, |

|10 ·1,1 |

| |

|1 3000 0,9 10,72 |

|Nто-1(К-700) = – 0 – 0 – 1 – 3 ( |

|13, |

|1,7 · 1000 |

| |

|14 ·170 ·1,2 |

|Nто-1(СК-5) = – 2 – 14 – 8 = 23,6 ( 24, |

|60 ·1 |

| |

| |

|16 ·28 ·1 |

|Nто-1(ГАЗ-53) = – 1 – 3 – 37 = 162,63 ( |

|163. |

|2 · 1,1 |

| |

|Кількість сезонних обслуговувань розраховується за формулою: |

| |

|N/сто, со, псто/(і) = 2 · Nм(і); |

|(1.6.) |

| |

|Nсто(К-700) = 2 ·1 = 2, |

|Nпсто(СК-5) = 2 · 14 = 28, |

|Nсо(ГАЗ-53) = 2 · 16 = 32. |

| | |Думенко | | | |Лист|

| | |Сафронов| | | | |

|Из|Лист|№ докум.|Подпис|дат| | |

|м | | |ь |а | | |

| |

| |

|Кількість поточних ремонтів сільськогосподарських машин визначається з обліку |

|кількості машин і коефіцієнту охоплення їх з формули: |

| |

|Nпр с/гм.(і) = Nм(і) ·Кох(і); |

|(1.7.) |

| |

|тут, Nм(і) – кількість машин цього виду; |

|Кох(і) – коефіцієнт охоплення ремонтом машин цього виду; |

| |

|Кох(плуг) = 0,8 , |

|Nпр.(плуг) = 18 · 0,8 = 14,4 (14. |

| |

|Післясезонне ПТО обслуговування сільськогосподарських машин визначається: |

| |

|Nпто с/гм(і) = Nм(і); |

|(1.8.) |

| |

|Nпто(плуг) = 18. |

| |

|Розрахункові данні кількості всіх видів ремонтів і обслуговувань машин занесені |

|до відомості, що подана у вигляді таблиці 1.1. |

| |

|Розподіл середньорічної кількості ремонтно-обслуговуючих робіт, виконаних по МТП і|

|розподілених по кварталах календарного року з врахуванням агротехнічних строків |

|проведення основних польових робіт наведені в зведеній відомості розподілу, що |

|подана у вигляді таблиці 1.2. |

| |

| |

|1.2. Визначення загальної трудомісткості ремонтно-обслуговуючих робіт для МТП |

|господарства. |

| |

|Сумарна річна трудомісткість обслуговування і ремонтів тракторів, комбайнів, |

|автомобілів та сільськогосподарських машин визначається з формули: |

| |

|Т( j ) = t ( j ) · N ( j ) ; |

|(1.9.) |

| |

|де, Т( j ) – сумарна трудомісткість j-го діяння для данної і-ой марки |

|машини, ляд-год.; |

|t ( j ) – нормативна трудомісткість одного j-го діяння для даної і-го марки |

|машини, люд-год.; |

|N ( j ) – річна кількість j-х діянь для машини даної і-ої марки,шт. |

| | |Думенко | | | |Лист|

| | |Сафронов| | | | |

|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |

|м | | |ь | | | |

| |

| |

|Таблиця 1.1. |

| |

|Зведена відомість середньорічної кількості ремонтів і обслуговувань в |

|господарстві |

| |

| |Наіменування,|Кіль|Кількість ТО і ремонтів, шт. | |

| |тип і марка |кіст| | |

| |машин |ь | | |

| | |маши| | |

| | |н | | |

| | | |ТО-1|ТО-2 |ТО-3 |СТО |СО |ПСТО |ПТО |ПР |КР | |

| |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |

| |1.Трактори: | | | | | | | | | | | |

| |1.1. К-700 |1 |13 |3 |1 |2 |- |- |- |0 |0 | |

| |1.2. Т-150 |10 |110 |28 |5 |20 |- |- |- |3 |1 | |

| |1.3. ДТ 75 |12 |135 |34 |6 |24 |- |- |- |4 |1 | |

| |1.4. Т 70 |3 |23 |5 |2 |6 |- |- |- |0 |0 | |

| |1.5. МТЗ 80 |16 |187 |47 |9 |32 |- |- |- |5 |2 | |

| |1.6. ЮМЗ 6 |17 |325 |81 |14 |34 |- |- |- |9 |4 | |

| |1.7. Т 25 |3 |28 |8 |1 |6 |- |- |- |1 |0 | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |2.Комбайни: | | | | | | | | | | | |

| |2.1. СК-5 |14 |24 |8 |- |- |- |28 |- |14 |2 | |

| |2.2. РКС-6 |4 |7 |3 |- |- |- |8 |- |4 |0 | |

| |2.3.КСК-100 |5 |5 |0 |- |- |- |10 |- |5 |0 | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |3.Автомобілі | | | | | | | | | | | |

| |3.1. ГАЗ-53 |16 |163 |37 |- |- |32 |- |- |3 |1 | |

| |3.2. ЗІЛ-130 |10 |109 |24 |- |- |20 |- |- |2 |1 | |

| |3.3. КАМАЗ |3 |45 |10 |- |- |6 |- |- |1 |0 | |

| | | | | | | | | | | | | |

| |4.С/г машини | | | | | | | | | | | |

| |4.1. Плуг |18 |- |- |- |- |- |- |18 |14 |- | |

| |4.2. Лущильн.|13 |- |- |- |- |- |- |13 |10 |- | |

| | |18 |- |- |- |- |- |- |18 |14 |- | |

| |4.3. Сівалка |18 |- |- |- |- |- |- |18 |14 |- | |

| |4.4. |9 |- |- |- |- |- |- |9 |6 |- | |

| |Культиват. |7 |- |- |- |- |- |- |7 |6 |- | |

| |4.5. | | | | | | | | | | | |

| |Обприскув. | | | | | | | | | | | |

| |4.6. Косарка | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | Трактори марки МТЗ-80 і ЮМЗ-6 є найбільш використовуємі в господарсті, | |

| |про це свідчить набільша кількість ремонтно-обслуговуючих робіт, що | |

| |припадає на них. Серед автомобілів найбільш використовуваним є ГАЗ-53, а | |

| |серед комбайнів СК-5 “Нива”. | |

| |

| | |Думенко | | | |Лист|

| | |Сафронов| | | | |

|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |

|м | | |ь | | | |

| | |

| | |

|Таблиця 1.2. | |

|. | |сто,п| | |

|Звед|4 |сто | | |

|ена |кв| |0 | |

|відо|ар| |10 | |

|міст|та| |7 | |

|ь |л | |2 | |

|сере|/1| |8 | |

|дньо|0-| |9 | |

|річн|12| |1 | |

|оі |/ | | | |

|кіль| | | | |

|кост| | |14 | |

|і | | |4 | |

|ремо| | |5 | |

|нтів| | | | |

|і | | | | |

|обсл| | |8 | |

|угов| | |5 | |

|уван| | |1 | |

|ь | | | | |

|МТП | | | | |

|за | | |5 | |

|квар| | |5 | |

|тала| | |9 | |

|ми | | |9 | |

|року| | |3 | |

|. | | |2 | |

| | |ТО-1 | | |

| | | | | |

| | | |2 | |

| | | |40 | |

| | | |45 | |

| | | |6 | |

| | | |46 | |

| | | |81 | |

| | | |7 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |43 | |

| | | |28 | |

| | | |12 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | |ТО-2 | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |8 | |

| | | |10 | |

| | | |1 | |

| | | |12 | |

| | | |21 | |

| | | |2 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |9 | |

| | | |5 | |

| | | |2 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | |ТО-3 | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | |2 | |

| | | |1 | |

| | | |2 | |

| | | |3 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | |ПР | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |1 | |

| | | |3 | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | |2 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |4 | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |2 | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |4 | |

| | | |4 | |

| | | |5 | |

| | | |6 | |

| | | |1 | |

| | | |0 | |

| | |КР | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | |1 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |1 | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| | | |- | |

| |3 |сто,п| | |

| |кв|сто | | |

| |ар| |0 | |

| |та| |0 | |

| |л | |7 | |

| |/0| |1 | |

| |.7| |8 | |

| |-0| |8 | |

| |.9| |2 | |

| |/ | | | |

| | | | | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | |0 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |8 | |

| | | |5 | |

| | | |2 | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | |4 | |

| | | |1 | |

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Реферат Live