Рефераты

Нажимное устройство клети

Нажимное устройство клети

Зміст

Вступ

1 Загальна частина проекту

1.1 Опис роботи приводу натискного механізму кліті «ДУО»

(призначення, будова, технічна характеристика, кінематична схема)

1.2 Змащування механізму (опис, схема, карта змащування)

1.3 Правила технічної експлуатації механізму

1.4 Заходи для підвищення стійкості деталей механізму

1.5 Охорона праці на дільниці

2 Розрахункова частина проекту

2.1 Вихідні данні

2.2 Розрахунок потужності і вибір двигуна

2.3 Кінематичний розрахунок і вибір передачі

2.4 Розрахунок черв’ячної передачі

2.5 Розрахунок на міцність валу черв’яка

2.5.1 Орієнтовний розрахунок валу черв’яка

2.5.2 Визначення небезпечних перетинів валу черв’яка

2.5.3 Уточнений розрахунок валу черв’яка

2.6 Розрахунок підшипників валу черв’яка

2.7 Вибір муфти

2.8 Вибір і перевірка шпонок

2.9 Розрахунок на міцність гвинта

2.10 Розрахунок на міцність гайки

Список використаних джерел

Додаток А. Завдання на курсовий проект

Додаток Б. Ескіз черв’ячного валу


© 2010 Реферат Live